BRAK MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA PRAWA JAZDY KAT. B PRZED 18 ROKIEM ŻYCIA NADAL OBOWIĄZUJE

Siedemnastolatkowie nadal będą musieli czekać by przystąpić do zdania egzaminu na prawo jazdy kategorii B aż do 18 roku życia informuje Ministerstwo Infrastruktury, które jest przeciwne zmianie obowiązujących przepisów. Resort tłumaczy się bezpieczeństwem w ruchu drogowym, a także powołuje na ustawodawstwo Parlamentu Europejskiego i Rady, gdzie dolna granica wieku uprawniająca do uzyskania prawa jazdy tej kategorii to 18 lat. Państwa członkowskie mogą co prawda obniżyć wiek do 17 lat, ale tak wydane prawo jazdy może nie być uznawane przez pozostałe państwa członkowskie.

Kwestia obniżenia granicy wieku powraca po raz kolejny na skutek poselskiej interpelacji, w której wskazano kraje, gdzie już siedemnastolatkowie mogą uzyskać prawo jazdy kategorii B. W interpelacji wyjaśniono, że zastosowanie odpowiednich ograniczeń dla młodych kierowców mogłoby zapewnić bezpieczeństwo na drogach. Jednocześnie, nowelizacja stanowiłaby wyraz zmian w społeczeństwie, które coraz szybciej dorasta i chce spełniać swoje podstawowe potrzeby, również dzięki możliwości korzystania z aut.

Ministerstwo Infrastruktury nie zamierza się jednak przychylać do opisanych postulatów, uzasadniając swoje stanowisko bezpieczeństwem w ruchu drogowym, a także możliwością uczestniczenia młodszych obywateli w ruchu drogowym poprzez prawa jazdy kategorii AM oraz B1.

Karolina Pietrowska asystent prawny, Przemysław Nowaczyk adwokat

BRAK MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA PRAWA JAZDY KAT. B PRZED 18 ROKIEM ŻYCIA NADAL OBOWIĄZUJE