ANALIZA RZECZNIKA FINANSOWEGO DOTYCZĄCA UBEZPIECZEŃ SZKOLNYCH PODCZAS PANDEMII COVID-19

Powrót dzieci i młodzieży do szkół w tym roku był z pewnością nietypowy. Pełni obaw i pytań byli zarówno nauczyciele jak i rodzice. Sprawą zainteresował się również Rzecznik Finansowy. Z jego polecenia przeanalizowano zmiany w ofercie produktowej ubezpieczeń szkolnych pod kątem uwzględnienia w nich ryzyk związanych z obecną pandemią koronawirusa. Na trzynaście przeanalizowanych ubezpieczeń tylko cztery zawierały precyzyjnie zdefiniowane rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyko zachorowania na COVID-19.
 
Część ubezpieczeń w przypadku wystąpienia nagłego i poważnego zachorowania przewiduje wypłatę świadczenia pieniężnego za pobyt w szpitalu. Świadczenie takie wypłacane jest w formie jednorazowej lub za każdy dzień pobytu w szpitalu.
 
W analizowanych umowach można spotkać także inne sposoby kompensacji zachorowania na wirusa COVID-19. Jest to na przykład świadczenie zwrotu kosztów pogrzebu rodziców lub opiekunów dziecka, czy też zapewnienie zwrotu kosztów opłaconej wycieczki szkolnej, jeśli dziecko z powodu zachorowania na COVID-19 nie mogło w tej wycieczce uczestniczyć.
 
Zdaniem zastępcy Rzecznika Finansowego Andrzeja Kicińskiego, w ofertach polis, w których zachorowanie nie zostały jednoznacznie zdefiniowane, może pojawić się problem interpretacyjny, polegający na trudności stwierdzenia czy zachorowanie na COVID-19 będzie mieściło się w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Rzecznik Finansowy przeprowadził również ankietę z zapytaniem czy ubezpieczyciele zamierzają w najbliższym czasie rozszerzyć swoje oferty o opcje związane z obecnie panującą pandemią. Większość ankietowanych odpowiedziało jednak, że takiego działania nie przewiduje. Wybierając ofertę ubezpieczenia szkolnego, warto zatem mieć na uwadze kwestionowane przez Rzecznika Finansowego postanowienia umowne, tak by maksymalnie zabezpieczyć interesy dziecka.
 
Wiktoria Rakowska, asystentka prawna oraz Przemysław Nowaczyk, adwokat
ANALIZA RZECZNIKA FINANSOWEGO DOTYCZĄCA UBEZPIECZEŃ SZKOLNYCH PODCZAS PANDEMII COVID-19