4 WYGRANE PRZECIW PEKAO!

17 czerwca 2024 r.

4 WYGRANE PRZECIW PEKAO!

Szanowni Państwo,

z ogromną radością informujemy o czterech korzystnych wyrokach w sprawach prowadzonych przeciwko Bankowi PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie!

 

  1. Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie SSO (del.) Mariusz Przybylak, wyrokiem z dnia 20 maja 2024 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I C 2372/21 przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie 

ZASĄDZIŁ od Banku na rzecz powodów kwotę 99 744,97 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia 26 lipca 2022 roku od kwoty 67.143,35 zł od dnia 4 maja 2018 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 32.601,62 zł od dnia 16 listopada 2021 r. do dnia zapłaty;

Kosztami postępowania sąd obciążył pozwanego w całości przy czym szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu.

Sprawę prowadzi Justyna Fabiszak radca prawny.

 

  1. Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Ewa Pijańska, wyrokiem z dnia 21 marca 2024 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII C 1953/20 przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

USTALIŁ nieistnienie stosunku prawnego łączącego strony wynikającego z umowy kredytu zawartej między stronami w 2005 roku, z uwagi na jej nieważność oraz

ZASĄDZIŁ od Banku na rzecz strony powodowej kwotę 204 183,72 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 12 lutego 2021 roku do dnia zapłaty;

W pozostałej części powództwo oddala.

Kosztami postępowania sąd obciążył pozwanego w całości i z tego tytułu zasądził od niego na rzecz strony powodowej 11 868 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sprawę prowadzi Mikołaj Baczyński radca prawny.


3. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny w składzie SSO Krzysztof Tarapata, wyrokiem z dnia 22 lutego 2024 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XXIV C 80/20 przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

USTALIŁ nieistnienie stosunku prawnego łączącego strony wynikającego z umowy kredytu, zawartej między stronami w 2005 roku z uwagi na jej nieważność oraz

ZASĄDZIŁ od Banku na rzecz powódki kwotę 110 105,07 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia 29 września 2020 roku do dnia zapłaty;

Oddalił powództwo w pozostałym zakresie.

Kosztami postępowania sąd obciążył pozwanego w całości pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu, zastrzegając przy tym, iż do wynagrodzenia pełnomocników należy zastosować jednokrotną stawkę minimalną.

Sprawę prowadzi Julia Szulczyk adwokat.

 

  1. Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Ewa Pijańska, wyrokiem z dnia 20 lutego 2024 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII C 2138/21 przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

USTALIŁ nieistnienie stosunku prawnego łączącego strony wynikającego z umowy kredytu zawartej między stronami w 2003 roku z uwagi na jej nieważność oraz

ZASĄDZIŁ od Banku na rzecz powodów kwotę 100 263,81 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia 25 lutego 2022 roku do dnia zapłaty

ZASĄDZIŁ od Banku na rzecz powodów kwotę 17 979,02 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia 25 lutego 2022 roku do dnia zapłaty

Kosztami postępowania sąd obciążył pozwanego w całości i z tego tytułu zasądził od niego na rzecz strony powodowej 11 924 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Paweł Głuchowski aplikant radcowski.

Powyższe wyroki są nieprawomocne

Klientom dziękujemy za zaufanie i gratulujemy sukcesów!

Beata Strzyżowska radca prawny.