BAZA WYROKÓW

Poniżej przedstawiamy sprawozdania z postępowań sądowych wraz z ich rozstrzygnięciami
w sprawach prowadzonych przez Kancelarię przeciwko Idea Bank S.A. w upadłości .

4. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2023 r.

przeciwnik: Idea Bank, PNP S.A.
sąd: Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej
skład sędziowski: SSA Małgorzata Goldbeck-Malesińska
sygnatura akt: I ACa 860/21
data wyroku: 24 lutego 2023 r.
POBIERZ WYROK

3. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 17 maja 2021 r.

przeciwnik: Idea Bank S.A.
sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny
skład sędziowski: SSO Magda Inerowicz
sygnatura akt: XVIII C 1706/19
data wyroku: 17 maja 2021 r.
POBIERZ WYROK

2. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 6 maja 2021 r.

przeciwnik: Idea Bank S.A.
sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny
skład sędziowski: SSO Michał Inglot
sygnatura akt: I C 582/19
data wyroku: 6 maja 2021 r.
POBIERZ WYROK

1. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 6 marca 2020 r.

przeciwnik: Idea Bank S.A.
sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny
skład sędziowski: SSO Urszula Jabłońska - Maciaszczyk
sygnatura akt: I C 1048/19
data wyroku: 6 marca 2020 r.
POBIERZ WYROK