Anna Nowacka

Prawnik

Anna Nowacka

Prawnik

Sekretarka - Administratorka Portalu Informacyjnego Sądów

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie następnie ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Zamówień Publicznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Sądzie Rejonowym, poznańskich kancelariach notarialnych oraz działach prawnych spółek kapitałowych.

Ponadto zajmowała się obsługą prawną wdrożeniowych projektów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, realizowanych we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.