KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY MBANK S.A.

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż w dniu 21 lipca 2021 roku w sprawie naszej klientki przeciwko mBank S.A. Sąd Okręgowy w Poznaniu, XVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia del. Anna Mikołajczak wydał wyrok, którym

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu oraz stosując TEORIĘ 2 KONDYKCJI zasądził na rzecz konsumenta dochodzone roszczenie pieniężne, tj. kwotę 224 858,16 PLN oraz 30 988,93 USD wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 sierpnia 2018 roku do dnia zapłaty, jak również zasądził od banku kwotę 11 817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego (XVIII C 1429/18). 

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny

KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY MBANK S.A.