Anna Sekura-Konopka

Radca Prawny

Anna Sekura-Konopka

Radca Prawny

Specjalizuje się w procesach cywilnych i postępowaniach przeciwko podmiotom rynku finansowego.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2014 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Stały mediator sądowy wpisany na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Autorka artykułów z zakresu prawa cywilnego i finansowego w prasie ogólnopolskiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach radcowskich i adwokackich na terenie Poznania. Obszary jej specjalizacji to prawo finansowe, prawo ubezpieczeń gospodarczych, prawo konsumenckie. Przez wiele lat prowadziła spory z ubezpieczycielami dotyczące dochodzenia roszczeń z tytułu szkód osobowych i majątkowych. Aktualnie reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, zwłaszcza dotyczących produktów kredytowych. W Kancelarii kieruje projektem dotyczącym „Frankowiczów”.

Anna Sekura-Konopka
uprawnienia   PZ - 4357