NOWY PROJEKT GETBACK: POZEW PRZECIWKO SKARBOWI PAŃSTWA ORAZ INNYM PODMIOTOM ODPOWIEDZIALNYM PRZY EMITOWANIU OBLIGACJI

Szanowni Państwo informujemy, że z ramienia Kancelarii ruszyliśmy z nowym projektem dla naszych Klientów poszkodowanych przez Getback, którzy nabyli obligacje BEZPOŚREDNIO od emitenta. Mianowicie dziś do Sądu Okręgowego w Poznaniu w imieniu naszej Klientki trafił pozew przeciwko Skarbowi Państwa - Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezesowi Rady Ministrów, jak również przeciwko innym podmiotom zaangażowanym w emisję toksycznych obligacji.
 
Odkrywając kuchnie, potwierdzamy, iż powództwo skonstruowane zostało na podstawie przepisów dotyczących naprawienia szkody na zasadach ogólnych oraz przepisu dotyczącego aktu dezinformacji i odpowiedzialności wszystkich podmiotów, które brały udział przy tworzeniu dokumentów wymaganych do emisji obligacji.
 
Przepis będący podstawą argumentacji prawnej pozwu w stosunku do pozwanego Skarbu Państwa jest przede wszystkim artykuł, zgodnie z którym za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa. W zakresie pozostałych pozwanych podmiotów podstawą odpowiedzialności są przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych.
 
W ocenie Kancelarii taka konstrukcja powództwa może dać szansę obligatariuszom na odzyskanie oszczędności utraconych przez bezprawne działania wszystkich podmiotów.
 
Sprawę prowadzi Beata Strzyzowska, radca prawny
NOWY PROJEKT GETBACK: POZEW PRZECIWKO SKARBOWI PAŃSTWA ORAZ INNYM PODMIOTOM ODPOWIEDZIALNYM PRZY EMITOWANIU OBLIGACJI