NIEWAŻNOŚĆ UMOWY RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL Z TEORIĄ 2 KONDYKCJI W POZNANIU

W dniu 17 września 2020 r. w sprawie naszych Klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG S.A. (dawny EFG Eurobank Ergasias) Sąd Okręgowy w Poznaniu w składzie SSO Magda Inerowicz wydał wyrok, którym ustalił nieważność umowy kredytu oraz stosując teorię 2 kondykcji zasądził na rzecz konsumentów kwotę 69.628,46 PLN i 25.885,55 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 kwietnia 2019 roku jak również zasądził od banku kwotę 11.868 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (XVIII C 918/19).
NIEWAŻNOŚĆ UMOWY RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL Z TEORIĄ 2 KONDYKCJI W POZNANIU