KOLEJNE ZABEZPIECZENIE W SPRAWIE FRANKOWEJ PRZECIWKO BANK BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział XII Cywilny w składzie SSO Małgorzata Małecka postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie z powództwa naszych klientów przeciwko Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku o ustalenie i zapłatę
 
POSTANOWIŁ UDZIELIĆ ZABEZPIECZENIA
 
poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu przez powodów w wysokości i terminach określonych umową w okresie od dnia wydania postanowienia i zakazanie pozwanemu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia w niniejszej sprawie (sygn. akt XII C 1794/19).
 
Sprawę prowadzi Beata Strzyzowska, radca prawny
KOLEJNE ZABEZPIECZENIE W SPRAWIE FRANKOWEJ PRZECIWKO BANK BPH S.A.