BAZA WYROKÓW

Poniżej przedstawiamy sprawozdania z postępowań sądowych wraz z ich rozstrzygnięciami
w sprawach prowadzonych przez Kancelarię przeciwko Bank Handlowy w Warszawie S.A..

1. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2021 r.

przeciwnik: Bank Handlowy S.A.
sąd: Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny
skład sędziowski: SSO Sylwia Urbańska
sygnatura akt: II C 1751/19
data wyroku: 8 grudnia 2021 r.
POBIERZ WYROK